Email again:

Stil logotipa

Izberite tip logotipa, za katerega ste zainteresirani


             Primer imenskega logotipa
             (logotip na podlagi imena ali besede)     
            

             Primer črkovnega logotipa
             (logotip ki temelji na črkah ali akronimih - samo tekst)
            

             Primer slikovnega/kombiniranega logotipa
             (logotip, ki vsebuje elemente iz resničnega življenja)
            

             primer abstraktnega logotipa
             (konceptualen ali simbolični elementi (opcija tekst)
            

             primer Emblemskega logotipa
             (logotip formiran v neko obliko)
            

             primer karikaturnega logotipa
             (logotip z ilustracijo ali karakaturo)
            Stil logotipa 

kakšen logotip želite